ទឹកភ្លៀង​បន្តធ្លាក់ ជំនន់​ទន្លេ​មេគង្គ អាចកើត​មាន​នៅដើម​ខែកញ្ញា

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បន្តធ្លាក់ភ្លៀង​កាន់តែច្រើន នៅថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា និងទឹកជំនន់​ទន្លេមេគង្គ ទន្លេសាប និងទន្លេ​បាសាក់ អាចឡើងវិញ ចាប់ពីដើម​ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤។

សូមអានអត្ថបទមុន  ជំនន់ទឹកភ្លៀង អាចកើតមាន ពីថ្ងៃទី២៥ ដល់២៨ សីហា

រូបភាពពី សហការី

រូបភាពពី សហការី

នៅថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ម្សិលមិញ ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក និង​ឧតុនិយម បានប្រកាស សេចក្តីជូន​ដំណឹង​បន្ថែម ស្តីពី ស្ថានភាព​អាកាសធាតុ និងទឹក​ជំនន់ ថា ព្រះរាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា បន្តធ្លាក់​ភ្លៀងកាន់​តែច្រើន នៅថ្ងៃ​ទី៣១ ខែសីហា និងទឹក​ជំនន់​ទន្លេ​មេគង្គ ទន្លេសាប និង​ទន្លេបាសាក់ អាចឡើងវិញ ចាប់ពីដើម​ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ ។

HOU-01135

សូមតាមដានពត័មានលំអិតផ្សេងទៀត នៅលើគេហទំព័រ www.HealthCambodia.com

អត្ថបទដោយ ៖ សុខភាពកម្ពុជា
ចេញផ្សាយ ៖ ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤

Google Analytics Alternative