សមាធិ ការពារជម្ងឺ​​​មហារីកសុដន់

ឆ្លងកាត់ការ​​​ស៊ើបអង្កេត​​​តាមដាន​​​រយៈពេល៨ឆ្នាំ​​​ទៅលើអ្នក​​​មានអាយុ​​​លើសពី​​​៤០ឆ្នាំ ដែលព្យាយាម​​​ហាត់ប្រាណ​​​ និងមិនហាត់ប្រាណ​​​៦៥០នាក់​​​ផ្សេងគ្នាបាន​​​រកឃើញថា ៖ អ្នកព្យាយាម​​​ហាត់ប្រាណ​​​រយៈពេល​​​វែងមាន​​​អត្រាកើត​​​មហារីកតិចជាង​​​អ្នកមិនហាត់​​​ប្រាណ៩០%។ នេះបង្ហាញឃើញថា ហាត់ប្រាណគឺជាវិធីការងារមហារីកដ៏ល្អបំផុត ក្នុងនោះសមាធិគឺជាជម្រើសទី១។ ទីនេះ អ្នកឯកទេសប្រចាំ មន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក បង្រៀនអ្នកវិធីសម្មាធិសាមញ្ញខ្លះដើម្បីការពារជម្ងឺមហារីកសុដន់។

រូបភាព មន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក

រូបភាព មន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក

១. កាយវិការ

កាយវិការ​​​ដេកជា​​​គោល ដោយដេក​​​ផ្ងាឬផ្អៀង យោងតាម​​​ស្ថានភាពជម្ងឺ​​​ជាក់ស្តែង។ ដេកផ្អៀង​​​ទៅខាងដែល​​​មិនបាន​​​ព្យាបាល (បើព្យាបាល សុដន់ ខាងស្តាំរួច​​​ត្រូវដេក​​​ផ្អៀង​​​ទៅឆ្វេង)។ សុខភាពល្អ​​​ប្រសើរអាច​​​ធ្វើកាយវិការ​​​អង្គុយឬឈរ ពេលវេលា​​​គឺ៥ទៅ១០នាទី។

២. វិធីដកដង្ហើម

ក. វិធីស្តាប់ដង្ហើម

វិធីតាំងអារម្មណ៍ស្តាប់ដង្ហើម ដេកផ្ងាឬផ្អៀងឆ្វេងស្តាំដោយបន្ធូរអារម្មណ៍បែបធម្មជាតិ ទម្រង់ណាមួយមានអារម្មណ៍ថាស្រួលខ្លួនគឺរើសយកទម្រង់នោះ។ ចិត្តនិងដង្ហើមស្របគ្នា ប្រមូលផ្តុំអារម្មណ៍នឹងត្រចៀកទាំងពីរ ស្តាំការដកដង្ហើមចេញចូល មិនរាប់ដង្ហើមនិងមិនចំណាំចង្វាក់។

១. វិធីដង្ហើមអណ្តើក

ធ្វើកាយវិការដេកផ្ងាឬផ្អៀង តាំងស្មារតីដេកស្ងៀម សណ្ឋានដូចអណ្តើក ដកកចេញដង្ហើម រួញកចូលដង្ហើម ដង្ហើមស្រាលបន្តបន្ទាប់ដូចគ្មាន មិនចាំបាច់ប្រឹងដោយកាយវិការទន់ភ្លន់ អារម្មណ៍តាមសរសៃឈាម។ សុខភាពល្អប្រសើរអាចជ្រើសកាយវិការអង្គុយឬឈ ពេលវេលាហាត់៥ទៅ១០នាទី។

២. វិធីដង្ហើមក្នុងពោះ

សន្សំស្មារតី​កម្លាំងនិងធាតុ កាត់ផ្តាច់ការរួមភេទ ជ្រើសរើសដេកផ្អៀងខាងស្តាំ(ក្រោយព្យាបាលថ្លើមរួចដេកផ្អៀងឆ្វេង) ជើងស្តាំពត់បត់ ជើងឆ្វេងគងលើជង្គង់ស្តាំ ដៃស្តាំដាក់លើជង្គង់ឆ្វេង ដៃឆ្វេងដាក់នៅចន្លោះភ្លៅទាំងពីរ សណ្ឋានដូចកូនង៉ែតក្នុងផ្ទៃម្តាយ អារម្មណ៍នៅត្រង់ពោះ ដកដង្ហើមដោយពោះ ចេញចូលតាមច្រមុះ ទន់ស្រាលមានលំនឹង។

៣. ស្មឹងស្មាធ

តម្រង់ខ្លួនអោយត្រង់បន្ធូរអារម្មណ៍ មិនគិតដង្ហើម ប្រមូលអារម្មណ៍នៅចុងដង្ហើម មិនមានគំនិតផ្សេង ដូចបាត់បង់វិញ្ញាណនៅលើគ្រែ។ កាយវិការដង្ហើមពីពោះមកច្រមុះ។

៤. វិធីជំនួយបន្ថែម

ពេលព្រឹកព្រលឹម ឈរបែមុខចំព្រះអាទិត្យ ធ្វើចលនាដង្ហើមអណ្តើក៥នាទី ដើរយឺតៗ១៥នាទី ហាត់ក្បាច់កណ្តាប់ដៃថៃជីមួយចប់ ពេលសុខភាពកាន់តែប្រសើរ អាចបន្ថែមអនុវត្តហាត់ព្រឹកម្តងល្ងាចម្តង។

អត្ថបទដោយ៖ មន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក

Google Analytics Alternative