ក្បាច់​ហាត់ប្រាណ​ពង្រាប​ក្បាលពោះ (ចលនាទី​១៩)

លោកអ្នក​បាន​យល់ដឹង​រួចមក​ហើយ​អំពី​ចលនា​ចំនួន១៨ នៃ​ក្បួនហាត់​ប្រាណ​ពង្រាប​ក្បាលពោះ​នៅក្នុង​ទស្សនាវដ្ដី សុខភាពយើង លេខ​មុនៗនេះ។

រូបភាពទស្សនាវដ្ដីសុខភាពយើង

ជាកិច្ច​បន្ដ សូម​បន្ដ​ស្វែងយល់ និង​ហាត់​ចលនា​ទី១៩​ជាបន្ដ​ទៅទៀត។

ចលនាទី​១៩ ៖ យោលជើង​ម្ខាង

ជំហរ​ហាត់ ៖ សូម​ដេកផ្ងារ កើយ​ប្រអប់ដៃ​ទាំងពីរ។ ជើង​ទាំងពីរ​ផ្ទឹមគ្នា​លើកត្រង់​ឡើង​ទៅលើ។

របៀប​ហាត់ ៖ សូម​ទាញជើង​ម្ខាង​មក​រកក្បាល ដោយ​មិនបង្ហើប​កំប៉េះគូទ​ឡើយ។ បន្ទាប់មក​សូមទាញ​ជើងម្ខាង​នោះ ទៅ​រកទីតាំង​ដើម​ឬជំហរ​ដើមវិញ។ សូម​ប្ដូរជើង ម្ដង​ជើងស្ដាំ ម្ដង​ជើងឆ្វេង។

ចំនួន​ហាត់ ៖ សូមធ្វើ​ចលនា​ស្ដាំឆ្វេង ឱ្យបា​ន២០ដង។ បន្ទាប់មក​សូម​សម្រាក​មួយសន្ទុះ​(៥វិនាទី) និង​សូមបន្ដ​ធ្វើឱ្យ​បាន ២​លើកទៀត។

ដំណក​ដង្ហើម ៖ សូម​ដកដង្ហើម​ចេញ ពេលធ្វើ​ចលនា​ទាញជើង​មករក​ក្បាល។

សូម​ប្រុងប្រយ័ត្ន ៖ កញ្ចឹង​ក និងខ្នង​ត្រូវមាន​សភាព​បន្ធូរ​សម្រាក​មិនចូលរួម​ធ្វើចលនា​បន្ដឹងឡើយ។
បើ​ចង់ដឹង​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ស្វែងរក​អាន​សៀវភៅ “ក្បួន​ហាត់ប្រាណ​ពង្រាប​ក្បាលពោះ”
សូម​បន្ដអាន​ចលនា​បន្ទាប់

ដោយ ៖ វេជ្ជ. លី ចេងហ៊ុយ
ដកស្រង់ ៖ សៀវភៅ “ក្បួន​ហាត់ប្រាណ​ពង្រាប​ក្បាលពោះ” និពន្ធដោយ​វេជ្ជបណ្ឌិត លី ចេងហ៊ុយ បោះពុម្ព​នៅខែ​កុម្ភៈឆ្នាំ​២០០៨ ដោយ​ទស្សនាវដ្ដី សុខភាព​យើង និង​ក្រុម​កាឡាក់ស៊ី

ប្រភព ៖ ទស្សនាវដ្តី សុខភាពយើង លេខ៤៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១០

Google Analytics Alternative