កាន់ទូរស័ព្ទដៃ​និយាយពេល​បើកបរ ​អាចបង្ក​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរតាម​ផ្លូវ​សាធារណៈ

ការនិយាយ​ទូរស័ព្ទ ពេលបើកបរ​ត្រូវបាន​ហាមឃាត់​ដោយច្បាប់ នៅតាម​បណ្ដា​ប្រទេស​ជឿនលឿន។ តែអ្នក​បើកបរ​អាចនិយាយ​ដោយប្រើកាស​ស្ដាប់ ពោល​ចៀសវាង​ការប្រើដៃ​កាន់និយាយ។ ...អាន​លម្អិត