គ្រោះថ្នាក់និងសន្តិសុខ

គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ថ្ងៃ​ទី​២០ កញ្ញា ស្លាប់​៣​នាក់ និង​របួស​ធ្ងន់​ស្រាល​៩នាក់

គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ថ្ងៃ​ទី​២០ កញ្ញា ស្លាប់​៣​នាក់ និង​របួស​ធ្ងន់​ស្រាល​៩នាក់

យោង​តាម​​របាយ​ការណ៍ ​ពី​នាយក​ដ្ឋាន​​សណ្ដាប់​ធ្នាប់ នៃ​អគ្គ​ស្នង​ការ​ដ្ឋាន​​នគរ​បាល​​ជាតិ បានឲ្យ​ដឹងថា​​គ្រោះ​ថ្នាក់​​ចរា​ចរណ៍​​​ ...អាន​លម្អិត

គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ថ្ងៃទី១៨ កញ្ញា ស្លាប់​៤នាក់ និង​របួស​ធ្ងន់​ស្រាល​៨នាក់

គ្រោះថ្នាក់​ចរា​ចរណ៍ នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស កាលពី​​ថ្ងៃទី​​១៨​ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​​២០១៥​ បាន​កើត​ឡើង​ចំនួន​ ៥​​លើក​យប់​​១​លើក​​បណ្តាល​ ...អាន​លម្អិត

គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ថ្ងៃទី១៧ ស្លាប់​២​នាក់ និង​របួស​ធ្ងន់​ស្រាល​៧៦​នាក់

យោងតាមរបាយ​ការណ៍ ពីនាយក​ដ្ឋាន​សណ្តាប់​ធ្នាប់នៃ​អគ្គ​ស្នងការ​នគរបាល​ជាតិបាន​ឲ្យដឹងថា ​​គ្រោះថ្នាក់​​ចរា​ចរណ៍ ...អាន​លម្អិត

គ្រោះថ្នាក់ចរា​ចរណ៍ ថ្ងៃទី១៦ កញ្ញា ស្លាប់​មនុស្ស​៥នាក់ និង​របួស​ធ្ងន់​ស្រាល​១៤​នាក់

គ្រោះថ្នាក់​ចរា​ចរណ៍ នៅ​ទូ​ទាំង​​ប្រទេស​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​​ទី​១៦ ខែ​​កញ្ញា ឆ្នាំ​​២០១៥​បានកើត​ឡើង​ចំនួន​​១០​លើក យប់​​៥​លើក​​ ...អាន​លម្អិត

គ្រោះថ្នាក់ចរា​ចរណ៍ ថ្ងៃទី១៥ កញ្ញា ស្លាប់​៦នាក់ និង​របួស​ធ្ងន់ស្រាល​១៩នាក់

យោងតាម​របាយ​ការណ៍ ពីនាយក​ដ្ឋាន​សណ្តាប់​ធ្នាប់នៃ​អគ្គស្នង​ការនគរបាល​ជាតិ បានឲ្យ​ដឹងថា ​គ្រោះថ្នាក់​​ចរា​ចរណ៍ ...អាន​លម្អិត

គ្រោះថ្នាក់​ចរា​ចរណ៍ ថ្ងៃទី​១៤ កញ្ញា ស្លាប់​៩នាក់ និង​របួស​ធ្ងន់​ស្រាល​១៩នាក់

គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍ នៅ​​ទូទាំង​ប្រទេស កាលពី​​ថ្ងៃទី​​១៤ ​ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​​២០១៥ ​បានកើត​ឡើង ចំនួន​១៤​លើក​ ...អាន​លម្អិត

គ្រោះថ្នាក់ចរា​ចរណ៍ ថ្ងៃទី​១៣ កញ្ញា ស្លាប់​២នាក់ និង​រង​របួស​ធ្ងន់​ស្រាល​២០​នាក់

យោងតាមរបាយការណ៍ ពីនាយក​ដ្ឋាន​សណ្តាប់​ធ្នាប់នៃ​អគ្គស្នង​ការ​នគរបាល​ជាតិ បានឲ្យ​ដឹងថា គ្រោះ​ថ្នាក់​​ចរាចរណ៍ ...អាន​លម្អិត

គ្រោះថ្នាក់​ចរា​ចរណ៍ ថ្ងៃ​ទី១១ ​កញ្ញា ស្លាប់៥​នាក់ និងរបួស​ធ្ងន់ស្រាល​១៣នាក់

គ្រោះថ្នាក់​​ចរាចរណ៍នៅ​ទូទាំងប្រទេស​ កាលពី​​ថ្ងៃទី​១១ ​ខែកញ្ញា ​ឆ្នាំ​២០១៥​​ នេះបានកើត​ឡើង ​​ចំនួន​​១០​លើក ...អាន​លម្អិត

គ្រោះថ្នាក់ចរា​ចរណ៍ ថ្ងៃ​ទី១០ ស្លាប់​៤នាក់ និង​របួស​ធ្ងន់ស្រាល​១៦​នាក់

គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​នៅ​ទូទាំង​​ប្រទេស​ កាល​​ពី​ថ្ងៃទី​១០​ ខែ​កញ្ញា ​ឆ្នាំ​២​០១៥ ​បាន​កើត​​ឡើង​​ចំនួន ​១០​លើក​ ក្នុង​​នោះយ​ប់​ ...អាន​លម្អិត

គ្រោះថ្នាក់​ចរា​ចរណ៍ ថ្ងៃទី៩ កញ្ញា ស្លាប់​១០​នាក់ និង​របួស​ធ្ងន់​ស្រាល​៩នាក់

យោងតាម​របាយ​ការណ៍ ពីនាយក​ដ្ឋាន​សណ្តាប់​ធ្នាប់នៃ​អគ្គស្នង​ការនគរ​បាល​ជាតិ បាន​ឲ្យ​ដឹងថា គ្រោះថ្នាក់​​ចរា​ចរណ៍ ...អាន​លម្អិត

Google Analytics Alternative