ក្រុមបុរស​​​ស្រឡាញ់​​​បុរស​​​ជា​​​មុខព្រួញ​​​នៃ​​​ការ​​​រីករាលដាល​​​ជម្ងឺ​​​កាមរោគ

​ក្រុម​បុរស​ស្រឡា​ញ់បុ​រសគឺ​ជាក្រុម​ដែល​ប្រ​ឈម​មុខ​ខ្លាំង​នឹង​ការ​រីក​រាល​ដាល​នៃ​ជម្ងឺ​អេដស៍​។ ​បុរស​ស្រ​ឡាញ់​បុរ​សយ​ល់ថា​ ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​បបោស​​អង្អែល​មិន​អាច​មាន​គ្រោះ​ថ្នាក់​ទេ។ ...អាន​លម្អិត