បញ្ហាផ្លូវភេទ

បុរស​​​​តណ្ហាក្រាស់

បុរស​​​​តណ្ហាក្រាស់

វិធីនៃ​​​ការរម្ងាប់អារម្មណ៍​​​ផ្លូវភេទ​​​​ពិតជា​​​មានការ​​​លំបាក​​​សម្រាប់​​​បុរស​​​មួយចំនួន​​​​ដែលមាន​​​ចំណង់​​​ផ្លូវភេទ​​​ក្រាស់ ដូច្នេះហើយ​​​​ទើបបណ្ដាល​​​ឱ្យបុរស​​​​ដែលមាន​​​ចំណង់ផ្លូវភេទ​​​ច្រើន​ទាំងនោះ ...អាន​លម្អិត

ទាស់ដំណេក

ក្រោយពេលសម្រាលកូន ស្ដ្រីមួយចំនួនបានជួប ប្រទះនូវ​បញ្ហាផ្សេងៗ​ខុស​ប្រក្រតី ដែលខ្មែរ​យើងនិយម​ហៅថា​ទាស់។​ មិត្ដនារី​​មួយចំនួន​អាចមាន​បញ្ហាទាស់ រីឯ​ស្ដ្រីខ្លះទៀត​ក៏មិនមាន​ការទាស់​នេះដែរ។ ...អាន​លម្អិត

ប្រដាប់ភេទតូច

បុរសមួយចំនួនគិតថា ការដែលមានប្រដាប់​ភេទតូច​គឺជា​ហេតុផល​មួយគួរ​ឱ្យ​ខ្មាសអៀន​បំផុត ព្រោះគាត់​យល់ថាជាហេតុមួយ​ដែលមិន​អាចផ្ដល់​សេចក្ដី​សុខ​ឱ្យ​ទៅ​ដៃគូ​ក្នុងពេល​រួមភេទ​បាន ...អាន​លម្អិត

ទំព័រ​ទី 2 នៃ 212
Google Analytics Alternative