លំហាត់ប្រាណនិងកីឡា

កីឡាលោតកម្ពស់

កីឡាលោតកម្ពស់

នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ​​​គ្រប់វ័យ​​​ចាប់ផ្ដើម​​​​មាន​​​ការ​​​​ចាប់អារម្មណ៍ និង​​​យល់ដឹង​​​​យ៉ាងច្រើន​​​​ពីការ​​​​ថែទាំ​​​សុខភាព​ តាមរយៈ​​​​ការលេង​​​​កីឡា។ កីឡា​​​មាន​ច្រើន​​​ប្រភេទ និង​​​សុទ្ធតែ​មាន​​​ប្រយោជន៍ ...អាន​លម្អិត

ក្បាច់ហាត់ប្រាណ​​​ពង្រាប​​​ក្បាលពោះ (ចលនា​​ទី៣៤)

លោកអ្នក​​​បានយល់ដឹង​​​រួចមកហើយ​​​អំពីចលនា​​​ចំនួន៣៣ នៃក្បួន​​​ហាត់​ប្រាណ​​​​ពង្រាប​​​​ក្បាលពោះ នៅក្នុង​​​​ទស្សនាវដ្ដី សុខភាពយើង លេខមុនៗ​នេះ។ ជាកិច្ចបន្ដ សូមបន្ដ​​​ស្វែងយល់ និងហាត់​​​​ចលនាទី៣៤​​​​ជាបន្ដ​ទៅទៀត។ ...អាន​លម្អិត

ក្បាច់​​​ហាត់ប្រាណ​​​ពង្រាប​​​​ក្បាល​ពោះ ​(ចលនា​​​ទី៣៣)

លោកអ្នក​​​បាន​​​យល់ដឹង​​​រួចមកហើយ​​​អំពី​​​​ចលនា​​​​ចំនួន៣២​ នៃ​​​ក្បួន​​​​ហាត់ប្រាណ​​​​ពង្រាប​​​​ក្បាលពោះ នៅក្នុង​​​​ទស្សនាវដ្ដី សុខភាពយើង លេខមុនៗ​នេះ។ ជាកិច្ចបន្ដ សូមបន្ដស្វែងយល់ ...អាន​លម្អិត

ក្បាច់​​​ហាត់​​​ប្រាណ​​​ពង្រាប​​​ក្បាលពោះ (ចលនាទី​​​៣២)

លោក​អ្ន​ក​បាន​យល់ដឹ​ង​រួច​មកហើ​យអំ​ពីច​លនាចំ​នួន​៣១​ នៃក្បួ​នហា​ត់ប្រា​ណព​ង្រាបក្បា​លពោះ​ នៅ​ក្នុ​ង​ទស្សនា​វដ្ដី សុ​ខភាព​យើង​ លេខមុ​នៗ​នេះ​។ ជា​កិច្ច​បន្ដ ​សូមប​ន្ដស្វែ​ងយ​ល់ ...អាន​លម្អិត

ត្រូវ​​​ចាប់ផ្ដើម​​​ហាត់ប្រាណ​​​នៅ​​​វ័យ​​​ណា?

កា​រហាត់​ប្រាណ​ជាស​កម្មភា​ពមួ​យប្រៀ​បដូ​ចឱ​សថ​សម្រា​ប់ជំ​នួយសុ​ខភា​ពលោ​កអ្ន​ក​គ្រប់​ៗគ្នា​។ ​លោក​អ្នក​ជាច្រើន​បាន​ជ្រើស​រើស​ធ្វើកា​រហាត់​ប្រាណទៅ​តាម​ទីក​ន្លែងផ្សេ​ងៗ​គ្នា ...អាន​លម្អិត

ក្បាច់​​​ហាត់ប្រាណ​​​ពង្រាប​​​ក្បាលពោះ (ចលនាទី៣១)

​លោក​អ្នក​បាន​យល់​ដឹង​រួច​មក​ហើយ​អំ​ពី​ចល​នាចំ​នួ​ន៣០ ​នៃ​ក្បួន​ហាត់​ប្រាណ​ពង្រា​ប​ក្បាល​ពោះ​ នៅ​ក្នុង​ទស្សនា​វដ្ដី​ សុខ​ភាព​យើង​ លេខ​មុនៗ​នេះ​។ ជា​កិច្ច​បន្ដ​ សូម​បន្ដ​ស្វែង​យល់​ និង​ហា​ត់ច​លនា​ទី​៣១​ជា​បន្ដ​ទៅ​ទៀត​។ ...អាន​លម្អិត

វិធី​លំហាត់ប្រាណ​សម្រាប់​អ្នកជម្ងឺ​សន្លាក់ឆ្អឹង​ទ្រុឌទ្រោម

​ជា​ការ​ពិត​ណាស់ប្រ​​​ជា​ជន​ខ្មែរ​យើង​សព្វ​ថ្ងៃនេះភា​គច្រើ​នមិ​នទា​ន់បា​ន​ជ្រាប​ច្បាស់​នោះ​​ទេ ​អំ​ពី​ការ​ធ្វើ​លំ​​ហាត់ប្រា​ណឱ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​ និងសមស្រ​បទៅតាម​សុខ​ភាព​របស់​ខ្លួន​ ជា​ពិ​សេស​ស​ម្រាប់អ្ន​ក​ជម្ងឺ ...អាន​លម្អិត

ក្បាច់​​​ហាត់ប្រាណ​​​ពង្រាប​​​ក្បាលពោះ (ចលនា​​​ទី៣០)

​លោក​អ្នក​បាន​យល់​ដឹង​រួច​មក​ហើយ​អំពី​ចល​នា​ចំនួន​២៩​ នៃ​ក្បួន​ហាត់​ប្រា​ណ​ពង្រាប​ក្បាល​ពោះ ​នៅ​ក្នុង​ទស្ស​នាវ​ដ្ដី ​សុខ​ភាព​យើង​ លេខមុ​នៗ​នេះ។ ​ជា​កិច្ច​ប​ន្ដ សូមប​ន្ដ​ស្វែ​​ង​យល់​ និង​ហាត់​ចល​នាទី​៣០​ជាប​ន្ដទៅ​ទៀត​។ ...អាន​លម្អិត

Google Analytics Alternative