សំណួរចម្លើយ

ខ្លាច​ថ្នាំ​សន្លប់

ខ្លាច​ថ្នាំ​សន្លប់

សូម​ជម្រាប​សួរ​លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត លី ចេងហ៊ុយ! នាងខ្ញុំ​មាន​ចម្ងល់​មួយចង់​សួរលោក​វេជ្ជបណ្ឌិត។ នាងខ្ញុំ​ធ្លាប់ចាក់​ថ្នាំ សន្លប់​២ដង​រួចមក ហើយ​លើកទី១​គឺវះកាត់​ពេល​សម្រាល​បុត្រ និង​លើកទី២​ពេល ...អាន​លម្អិត

Google Analytics Alternative