អ្នកជម្ងឺ​​​ដែល​​​ស្លាប់​​​ដោយ​​​មហារីក​​​មាត់ស្បូន​​​បាន​​​កើនឡើង​​​ដល់​​​ទៅ៤១%

ក្រុម​អ្នក​ជំ​នាញ​បាន​សម្ដែង​ក្ដីព្រួ​យបារ​ម្ភកាន់​តែខ្លាំ​ងឡើ​ង ចំ​ពោះ​ជម្ងឺម​ហារី​កមាត់​ស្បូន ​បន្ទាប់​ពីអ​ត្រាស្លា​ប់បាន​កើនឡើ​ងដល់​ទៅ​៤១​ភាគ​រយនៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ២០​១០​នេះ។​ ...អាន​លម្អិត