សុខភាពទារកនិងកុមារ

ជម្ងឺរលាកក្រហមកន្ទួលលើស្បែក​​​កុមារ

ជម្ងឺរលាកក្រហមកន្ទួលលើស្បែក​​​កុមារ

មា​តាមួ​យចំ​នួន​ដែល​ជាអ្ន​កថែ​រក្សា​កុ​មារ​ឬ​ទារ​ក ​តែ​ងតែ​ជួប​ប្រទះ​នូវ​ជម្ងឺ​កើត​មាន​លើស្បែ​កទា​រ​កជា​និច្ច​ ជា​ពិសេ​សនោះ​ ប​ញ្ហា​ស្បែក​ឡើ​ងក្រ​ហ​ម ​ឬ​កន្ទួ​លរ​មាស់​ផង​ដែ​រ​។ ​ប៉ុន្ដែ​ឪពុ​កម្ដា​យ ...អាន​លម្អិត

ទំព័រ​ទី 20 នៃ 20« ទំព័រដំបូង...10...1617181920
Google Analytics Alternative