វីតាមីននិងរ៉ែខនិជ

វីតាមីន​ (ត) ៖ វីតាមីន​អឺ

វីតាមីន​ (ត) ៖ វីតាមីន​អឺ

វីតាមីន​ជាច្រើន​មុខមក​ហើយ បានបង្ហាញខ្លួ​នជា​សាធារណៈ​នៅលើ​ទំព័រ​ទស្សនា​វដ្ដី សុខភាព​យើង នៅក្នុង​ឆ្នាំ២០១០​នេះ។ វីតាមីន​នីមួយៗ​មាន​តួនាទី និង​លក្ខណៈ​សម្បត្ដិ​រៀងៗ​ខ្លួន។ ពេលនេះ​វីតាមីន​ដែល ...អាន​លម្អិត

វីតាមីន (ត) ៖ វីតាមីន​ដេ

ស្ទើរតែ​ពេញ១ឆ្នាំ​២០១០​មកហើយ​ដែល​ទស្សនាវដ្ដី សុខភាព​យើង បាន​លាតត្រដាង​ពីអាថ៌​កំបាំង​នៃសារជាតិ​វីតាមីន​ទាំងឡាយ។ តួនាទី និង​លក្ខណៈ​សម្បត្ដិ​រវាង​វីតាមីន​នីមួយៗ​មិនដូចគ្នា​នោះទេ។ ចុះវីតាមីន​ដេ​ដែលមាន​ ...អាន​លម្អិត

វីតាមីន​(ត) ៖ វីតាមីន​សេ

លោកអ្នក​បានយល់​ដឹង​រួចមក​ហើយ​កាលពី​លេខមុនៗ អំពី​ក្រុមវីតាមីន​អា និង​ក្រុមវីតាមីន​បេ។ ពេលនេះ​ដល់​វេនវីតាមីន​សេ បង្ហាញខ្លួន​វិញម្ដង​ហើយ។ វីតាមីនសេ​ដែលមាន​កេរ្ដិ៍ឈ្មោះល្បី​រន្ទីនេះ ពិតជា​មាន​តួនាទី និង​ ...អាន​លម្អិត

វីតាមីន (ត) ៖ វីតាមីន​បេ១២

ពពួក​វីតាមីន​បេចំនួន​៧មុខ​ហើយ​ដែលបាន​លើកមក​បង្ហាញ​ជូន​អស់​លោកអ្នក​ឱ្យបាន​ទទួល​ជ្រាប​អំពី​តួនាទី និង​អត្ថប្រយោជន៍​ជាច្រើន​ផ្សេង​ទៀត។ នៅលេខ​នេះ ទស្សនាវដ្ដី សុខភាពយើង សូមបន្ដ​លើកយក​វីតាមីន​បេ១២​ដែលជា ...អាន​លម្អិត

វីតាមីន​ (ត) ៖ វីតាមីន​បេ៩

កាលពី​លេខមុន​លោកអ្នក​បាន​ជ្រាប​ហើយ​អំពី​វីតាមីន​បេ៨។ នៅលេខ​នេះ សូម​លោកអ្នក​បន្ដតាម​ដាន​នូវវីតាមីន​បេ៩ ដែលជា​វីតាមីន​ផ្ដល់អត្ថ​ប្រយោជន៍​ជាខ្លាំង​ដល់​ស្ដ្រី ជាពិសេស​ស្ដ្រី​មាន​ផ្ទៃពោះ។ វីតាមីន​បេ៩​នេះត្រូវ​បាន ...អាន​លម្អិត

វីតាមីន (ត) ៖ វីតាមីន​បេ៨

វីតាមីន​បេ៨​ជាវីតាមីន​មាន​កេរ្ដិ៍ឈ្មោះ​សម្រាប់​សក់ និង​ស្បែក។ លោកអ្នក​បាន​ជ្រាប​ហើយ​អំពី​តួនាទី និង​លក្ខណៈ​ពិសេស ដោយឡែក​ពីគ្នា​នៃវីតាមីន​ទាំងឡាយ​នៅលើ ...អាន​លម្អិត

វីតាមីន (ត) ៖ វីតាមីន​បេ៦

សូម​លោកអ្នក​បន្ដស្វែង​យល់អំពី​វីតាមីន​បេ៦​ជាបន្ដ​ទៅទៀត នៅលើ​ទំព័រទស្សនាវដ្ដី សុខភាពយើង លេខនេះ។ សង្ឃឹម​ថា លោកអ្នក​បាន​ទទួល​នូវការ​យល់ដឹង​ជាច្រើនអំពី​ ...អាន​លម្អិត

វីតាមីន(ត) ៖ វីតាមីន​បេ៥

ក្រុម​វីតាមីនបេ​ដែលត្រូវ​លើកយក​មក​ជម្រាប​ជូន​មិនទាន់​ចប់​នៅឡើយ​ទេ នៅមាន​ជាបន្ដ​ទៅទៀត។ ជាកិច្ច​បន្ដ សូម​តាមដាន​ស្វែងយល់​អំពី​វីតាមីន​បេ៥​ជា ...អាន​លម្អិត

វីតាមីន(ត) ៖ វីតាមីន​បេ១

នៅលើ​ទំព័រ​ទស្សនាវដ្ដី សុខភាពយើង ជាច្រើន​លេខ​ទៅហើយ ដែល​លោកអ្នក​បាន​ទទួល​ជ្រាប​អំពី​សារជាតិ​វីតាមីន។ នៅលេខ​នេះ សុខភាព​យើង បន្ដលើក​យកមក​ ...អាន​លម្អិត

វីតាមីន​(ត) ៖ វីតាមីន​បេ៣

ពេលនេះ សូម​លោកអ្នក​បន្ដ​ជ្រាប​អំពី​វីតាមីន​បេ៣​(ព៣) ជាពិសេស​​អំពី​តួនាទី និង​អត្ថប្រយោជន៍​របស់​វា នៅលើ​ទំព័រ ទស្សនាវដ្ដី សុខភាពយើង ជាបន្ដ​ទៅទៀត ...អាន​លម្អិត

ទំព័រ​ទី 2 នៃ 41234
Google Analytics Alternative