សំណួរចម្លើយ

ជម្ងឺ​តេតាណូស

ជម្ងឺ​តេតាណូស

ខ្ញុំបាទ​សូមសួរ​លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត​ថាជម្ងឺ​តេតាណូស ជាជម្ងឺ​ឆ្លងឬ​ទេ? អាច​ពិនិត្យ​ឈាម​មើលឃើញ​ឬទេ? តើ​មាន​វ៉ាក់សាំង អាចចាក់​ការពារ​បានដែរ​ឬទេ ...អាន​លម្អិត

ថ្នាំ​បន្សាប​សារធាតុ​គីមី

តើមាន​ថ្នាំអ្វី ដែល​អាច​បន្សាប​សារធាតុ​គីមី​ដែលគេ​ប្រើទៅ​លើបន្លែ​ផ្លែឈើ​ឬសាច់? លោក ជ.ស.ប៉ អាយុ ២៤​ឆ្នាំ ភ្នំពេញ ...អាន​លម្អិត

វ៉ាក់​សាំង​​ការពារ​​ជម្ងឺ​​រលាក​ថ្លើម

នាងខ្ញុំ​​បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​​ការពារ​​ជម្ងឺ​ថ្លើម​​ប្រភេទ​បេ​​លើកទី១​​រួចហើយ។ ឥឡូវនេះ​ដល់ពេល​​កំណត់​​ចាក់លើក​ទី២​​ប៉ុន្ដែពេល​នេះ​នាងខ្ញុំ​​កំពុង​មានគភ៌។ តើ​ការ​ចាក់​លើក​ទី២​​នេះមាន​​ផល​ប៉ះពាល់​​ដល់កូន​​ក្នុង​ ...អាន​លម្អិត

ខ្លាចថ្នាំ​សន្លប់

សូមជម្រាបសួរ​​​លោកវេជ្ជបណ្ឌិត លី ចេងហ៊ុយ! នាងខ្ញុំ​​​​មានចម្ងល់​​​មួយ​​​​ចង់សួរ​​​លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត។ នាងខ្ញុំ​​​​ធ្លាប់ចាក់ថ្នាំ​​​​សន្លប់២ដង​​​​រួចមក ហើយលើកទី១​​​​គឺវះកាត់ពេល​​​​សម្រាល​​​បុត្រ និង​លើកទី២ ...អាន​លម្អិត

Google Analytics Alternative