វិធី​​​តុបតែង​​​មុខ​​​បែប​​​ជប៉ុន

កាលពី​លេខ​មុខ​ៗ​ ​សុ​ភាព​នារី​បាន​ជ្រាប​រួច​មក​​ហើ​យអំពីវិធីតុបតែ​ងបែបកូរ៉េ បែ​​​ប​ចិន​ និង​បែប​ថៃ​។​ ​សម្រាប់​លេខ​នេះ​ដែរ​ យើង​ខ្ញុំ​សូម​លើក​យក​អំពី​វិធី​តុប​តែង​មុខ​បែប​ជប៉ុន​បន្ថែម​​​ទៀត​មក​ជម្រាប​ជូន ...អាន​លម្អិត