សៀវភៅសម្រស់

វិធីថែទាំពណ៌ក្បាលសុដន់

វិធីថែទាំពណ៌ក្បាលសុដន់

សុដន់​មិន​ត្រឹមតែ​សម្រាប់​ចិញ្ចឹម​ទារក​នោះទេ ប៉ុន្ដែ​សុដន់​ក៏បាន​ត្រូវលើក​តម្កើ​ងសម្រាប់​បញ្ហា​សោភ័ណ​ភាព​និង​សុភមង្គល ផ្លូវភេទ​ដែរ។ មាន​ស្ដ្រី​មួយ​ចំនួន​ត្រូវបាត់​បង់​សម្រស់​សុដន់​ទាំងស្រុង​នៅពេល​បំបៅ​កូន​ព្រោះ​ ...អាន​លម្អិត

Google Analytics Alternative